RB 44/48 Aktuell

RB 48➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

+0
+0
Ab: 15:49
An: 16:09

RB 48➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

+2
+0
Ab: 15:51
An: 16:10

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

+0
-1
Ab: 16:15
An: 16:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

+0
+0
Ab: 16:19
An: 16:42

RB 48➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

+0
+1
Ab: 16:49
An: 17:09

RB 48➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

+1
+0
Ab: 16:51
An: 17:10

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
(-1)
Ab: 17:15
An: 17:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 17:19
An: 17:42

RB 48➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 17:49
An: 18:09

RB 48➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 17:51
An: 18:10

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 18:15
An: 18:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 18:19
An: 18:42

RB 48➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 18:49
An: 19:09

RB 48➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 18:51
An: 19:10

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 19:15
An: 19:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 19:19
An: 19:42

RB 48➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 19:49
An: 20:09

RB 48➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 19:51
An: 20:10

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 20:15
An: 20:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 20:19
An: 20:42

RB 48➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 20:49
An: 21:09

RB 48➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 20:51
An: 21:10

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 21:15
An: 21:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 21:19
An: 21:42

RB 48➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 21:49
An: 22:09

RB 48➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 21:51
An: 22:10

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 22:15
An: 22:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 22:19
An: 22:42

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 23:15
An: 23:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 23:19
An: 23:42

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 00:15
An: 00:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 00:19
An: 00:42

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 06:15
An: 06:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 06:19
An: 06:42

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 07:15
An: 07:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 07:19
An: 07:42

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 08:15
An: 08:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 08:19
An: 08:42

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 09:15
An: 09:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 09:19
An: 09:42

Status Aufzüge BS Hbf


Gleis 1/2 In Betrieb

Gleis 3/4 In Betrieb

Gleis 5/6 In Betrieb

Gleis 7/8 In Betrieb