RB 45 Aktuell

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 06:34
An: 07:03

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 06:57
An: 07:26

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 07:34
An: 08:03

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 07:57
An: 08:26

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 08:34
An: 09:03

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 08:57
An: 09:26

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 09:34
An: 10:03

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 09:57
An: 10:26

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 10:34
An: 11:03

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 10:57
An: 11:26

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 11:34
An: 12:03

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 11:57
An: 12:26

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 12:34
An: 13:03

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 12:57
An: 13:26

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 13:34
An: 14:03

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 13:57
An: 14:26

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 14:34
An: 15:03

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 14:57
An: 15:26

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 15:34
An: 16:03

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 15:57
An: 16:26

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 16:34
An: 17:03

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 16:57
An: 17:26

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 17:34
An: 18:03

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 17:57
An: 18:26

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 18:34
An: 19:03

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 18:57
An: 19:26

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 19:34
An: 20:03

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 19:57
An: 20:26

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 20:34
An: 21:03

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 20:57
An: 21:26

Status Aufzüge BS Hbf


Gleis 1/2 In Betrieb

Gleis 3/4 In Betrieb

Gleis 5/6 In Betrieb

Gleis 7/8 In Betrieb