RB 45 Aktuell

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

+0
+0
Ab: 20:34
An: 21:03

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

+2
+0
Ab: 20:57
An: 21:26

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
(+1)
Ab: 21:34
An: 22:03

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 21:57
An: 22:26

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 22:34
An: 23:03

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 22:57
An: 23:26

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 05:34
An: 06:03

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 05:57
An: 06:26

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 06:34
An: 07:03

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 06:50
An: 07:19

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 06:57
An: 07:26

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 07:34
An: 08:03

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 07:57
An: 08:26

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 08:34
An: 09:03

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 08:57
An: 09:26

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 09:34
An: 10:03

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 09:57
An: 10:26

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 10:34
An: 11:03

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 10:57
An: 11:26

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 11:34
An: 12:03

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 11:57
An: 12:26

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 12:34
An: 13:03

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 12:43
An: 13:10

RB 45➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 13:18
An: 13:45

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 13:31
An: 13:58

RB 45➔ Schöp.➔ Schöppenstedt

 
 
Ab: 13:57
An: 14:26

Status Aufzüge BS Hbf


Gleis 1/2 In Betrieb

Gleis 3/4 In Betrieb

Gleis 5/6 In Betrieb

Gleis 7/8 In Betrieb